Som du säkert känner till kan det vara svårt att bygga något om man bor inom en tätort. Både små och stora projekt överklagas av grannar och andra berörda eller icke berörda, och det är svårt att få tillstånd att bygga något som inte stämmer med detalj- eller översiktsplanen. På landet är det dock betydligt lättare.

Vad är en tätort? Ett sätt att definiera den är att säga att det är ett detaljplanerat område. I tätorten finns en detaljplan för bebyggelsen, bl.a. för att man vill ha en sammanhållen stil på byggnaderna i ett område.

På landet finns sällan en detaljplan. Det beror på att det inte finns lika många som bor i närheten, och som kan påverkas av bebyggelsen. Den som bor på landet, utanför detaljplanerat område, kan enligt Boverkets regler göra mindre tillbyggnader, både av huvudbyggnaden och av komplementbyggnader. Man får även bygga nya komplementbyggnader, t.ex. garage, gäststuga eller växthus och uppföra murar eller plank. Alla typer av byggnadsarbeten som kommer att hamna 4,5 meter eller mindre från granntomten måste godkännas av den berörda grannen.

Variation över landetGarage på landet

Boverket har ansvar för hela landet, men reglerna för byggen varierar ändå, eftersom det är de lokala byggnadsnämnderna som bestämmer vilka regler som ska gälla i respektive kommun. Ofta är det så att man kan göra samma arbeten överallt, men vilken omfattning som är tillåten varierar, eftersom det bestäms av byggnadsnämnden. Detta medför att man i Ängelholm inte behöver ansöka om bygglov för en tillbyggnad på upp till 25 % av nuvarande byggnadsarea, men i Skellefteå kan tillbyggnaden vara upp till 50 %. Skellefteås regler för bygglov finns att läsa här.

När det gäller komplementbyggnader finns det inga regler i Skellefteå kommun, förutom att den inte får vara större än huvudbyggnaden. I Ängelholm, däremot, får komplementbyggnadens area inte överstiga 40 kvadratmeter.

Att måla om ett hus, byta fönster, lägga nytt tak eller bygga ett plank eller en mur kräver inget bygglov, och måste inte heller anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Det finns dock undantag, och det är hus som hör till en kulturhistoriskt värdefull miljö, eller omfattas av ett bevarandeprogram. Det är byggnadsnämnden i kommunen som har information om vilka hus som ingår i eventuella bevarandeprogram.

När krävs bygglov eller anmälan?

Den som ska uppföra en ny huvudbyggnad måste alltid ansöka om bygglov, och den som ska riva ett hus måste göra en rivningsanmälan. Detsamma gäller för ombyggnader som inbegriper ingrepp i bärande konstruktioner, men även här är skillnaden stor mellan olika kommuner.

En anledning till att många väljer att flytta ut på landet är att de där kan få tillgång till större yta för att ägna sig åt sin hobby, och kanske på sikt också leva på denna verksamhet. För detta måste man ofta ändra användningsområdet på en byggnad, till exempel göra om en gammal lada till bageri. Detta kräver alltid bygglov, faktiskt till och med om man inte ska ändra någonting rent fysiskt, eller om bara en del av byggnaden kommer att användas på ett nytt sätt.

Mer om bygglov finns att läsa på Boverkets sajt.