Tanken att ha en egen pool på tomten är för många villa- och husägare en tilltalande tanke, men den stannar oftast just där – som en tanke. Uppfattningen är att projektet är såväl kostsamt som mödosamt.

pool-lyx-balkong

I vissa fall stämmer denna uppfattning överens med verkligheten. En traditionellt nedgrävd pool innebär ett gediget förarbete som innefattar omfattande och kostsam schaktning. Önskar man dessutom ha sin pool kaklad kan kostnaden överstiga en halv miljon. Men om man istället väljer att bygga en ovanjordspool finns det goda möjligheter att hålla nere kostnaden på en mer hanterbar nivå.
Det är generellt viktigt att planera sitt poolbygge ordentligt för att undvika oförutsedda kostnader. Med lite extra research kan man dessutom hitta ytterligare tips för att pressa ner poolpriset ytterligare.

Innan du sätter igång


Ett väl genomtänkt och planerat poolbygge är inte bara en god idé ur en ekonomisk synvinkel, du får också sannolikt en bättre upplevelse om du har funderat ut hur du vill ha poolen placerad. Troligtvis vill du ha poolen på ett ställe med störst möjlig chans till sol och värme. För att slippa onödigt skräp i form av löv och dylikt bör du undvika att placera poolen intill större träd eller buskar.
Innan du sätter igång med det praktiska arbetet rekommenderas att du kontrollerar huruvida ditt poolbygge kräver bygglov eller inte, mer info om det hittar du på boverket.

Ljus och värme


För att undvika skenande kostnader kan man välja att avvakta med de delar som inte är primära för poolens funktionalitet. Någon form av träddäck i anslutning till poolen är både praktiskt och estetiskt tilltalande men kan utan problem läggas på framtida utgifter. Viktigt från början är istället att man fokuserar på saker som belysning, säkerhet och värme. Se till att anlita en behörig elektriker för installation av belysning och värmepump till poolen. Ett överdrag till poolen är också att rekommendera då det på sikt kommer att hålla nere energikostnader för uppvärmning och dessutom ser till att vattnet inte dunstar.
Vill du ha ytterligare tips innan du sätter igång kan du hitta det här.